Maturita

Termínový kalendář pro maturitní zkoušky – podzim 2019

2.–6. 9. 2019 – společná část maturitní zkoušky, bude upřesněno v polovině srpna
Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno nejpozději 15. 8. 2019.

11.–12. 9. 2019 – ústní část maturitní zkoušky (konkrétní rozpis bude zveřejněný do 31. 8. 2019)

Termínový kalendář pro Maturitní zkoušky - jaro 2019

do 30. 9. 2018 – určení a zveřejnění nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové
části včetně formy a témat
do 3. 12. 2018 – podání přihlášky k MZ
do 22. 3. 2019 – odevzdání Maturitní práce (P4)
10. 4. a 11. 4. 2019 – písemná část MZ z ČJL a cizího jazyka
15. – 17. 4. 2019 – maturitní zkouška praktická – třída 4A,4B
23. 4. 2019 – uzavření klasifikace 4. ročníků
25. 4. 2019 - pedagogická rada pro třídy 4A, 4B, P4
30. 4. 2019 – vydávání ročníkového vysvědčení
2. – 10. 5. 2019 – společná část maturitní zkoušky – AJ, ČJL, M, NJ
                          – jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT nejpozději 15. 1. 2019
do 15. 5. 2019 – zpřístupnění výsledků didaktických testů 
do začátku ústní zkoušky – uvolnění výsledků písemných prací
10. – 16. 5. 2019 – studijní volno – třída P4
16. – 22. 5. 2019 – studijní volno – třída 4B
21. – 27. 5. 2019 – studijní volno – třída 4A
17. 5. 2019 – obhajoba Maturitní práce (P4)
20. – 22. 5. 2019 – ústní část maturitní zkoušky – třída P4
23. – 27. 5. 2019 – ústní část maturitní zkoušky – třída 4B
28. – 31. 5. 2019 – ústní část maturitní zkoušky – třída 4A
5. 6. 2019 – slavnostní vydávání maturitního vysvědčení (bude upřesněno)

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů