Školní aktivity

Dopoledne v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce

Jak už se stalo tradicí, také v tomto školním roce se žáci všech 4. ročníků Střední školy grafické Brno, p. o. zúčastnili vzdělávacího programu v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce. Dozvěděli se spoustu informací o možnostech, jak vykročit do života po maturitě. Interaktivní formou si zkusili zodpovědět otázky při fiktivním pracovním pohovoru. Doplnili si informace získané ve škole týkající se psaní CV a motivačního dopisu. Ve skupinkách plnili úkoly týkající se aktuální situace na trhu práce v oborech, které studují na naší škole. Zmíněny byly také záležitosti v oblasti nezaměstnanosti a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Případné zájemce o práci v armádě, či o studium vojenské vysoké školy jistě oslovila závěrečná prezentace pracovníka Rekrutačního střediska.
Návštěva tohoto programu jistě nebyla ztrátou času, ale příležitostí, jak získat praktické informace do života.

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná a kariérová poradkyně

Exkurze do firmy S&K LABEL

Ve dnech 7., 8. a 21. 2. 2019 se žáci 3. ročníků postupně zúčastnili exkurze do firmy S&K LABEL spol. s r. o., která sídlí v Kuřimi a specializuje se na výrobu samolepících etiket. Cesta proběhla ve všech termínech vlakem a následně autobusem až k blízkosti areálu firmy. Počátek exkurze byl domluven na desátou hodinu dopolední. 

Ve firmě nás vřele přivítal pan personální manažer Mgr. Vít Heinz. Nejprve jsme byli proškoleni o BOZP a byla nám představena firma. Poté jsme si odložili své věci a byli jsme z důvodu velkého počtu žáků rozděleni na dvě skupiny. První skupina započala exkurzi ve školicí místnosti s dataprojektorem. Zde nám pan Ruibar odprezentoval něco o historii firmy a popsal proces průchodu zakázky firmou počínaje obchodním oddělením, přes DTP studio, tisk a expedicí konče. Po prezentaci jsme se přesunuli do DTP studia a do oddělení výroby fotopolymerních flexotiskových forem, kde jsme dostali přednášku i s praktickými ukákami. Druhá skupina se mezitím přesunula s panem Holčapkem do výroby, kde nám byly představeny digitální a flexotiskové stroje a zařízení pro dokončovací zpracování obalů a etiket přímo v chodu. Následně se obě skupiny prostřídaly. Prohlídku jsme zakončili občerstevím, které nám bylo poskytnuto. Žáci se z exkurze vrátili spokojení zejména díky nově nabitým znalostem a získanou představou o chodu významné české polygrafické firmy. 

Mgr. Barbora Látalová

Nezapomeneme

K Mezinárodnímu dni památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2019 připravilo brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Muzeum romské kultury interaktivní program pro žáky SŠ s názvem Nezapomeneme.

Žáci druhých ročníků si na programu prostřednictvím různých aktivit ujasnili, co obnáší pojem holocaust, na vlastní kůži si vyzkoušeli pocity při balení kufrů před deportací, seznámili se s úryvky z dobových deníků a zhlédli dokumentární film s pamětnicí holocaustu.

Podrobnější informace o tom, jak tento program prožili žáci 2C si můžete přečíst na následujících řádcích.

Žáci tříd 2A a 2B se mohou na program těšit na přelomu února a března 2019.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků naleznete zde

Preventivní program s protidrogovou tématikou

Dne 13. 12. 2018 jsme žákům druhých ročníků zajistili atraktivní program primární prevence s protidrogovou tématikou realizovaný pracovníky Centra prevence Podané ruce v Brně.

Cílem programu bylo zabránit růstu počtu nových uživatelů drog a oddálit nebo zcela zamezit experimentování s návykovými látkami., snižovat rizika zneužívání návykových látek u dětí a mladistvých a podporovat rozvoj zdravé osobnosti, schopnosti vytvářet vlastní názory a přijmout odpovědnost za své chování.

Lektoři programu, Mgr. Jan Veselý, Ph.D. a jeho host, bývalý uživatel drog, se žáky diskutovali o tématech spojených nejen se závislostí na návykových látkách. Řeč přišla i na závislosti na virtuální realitě. Byla představena centra pomoci pro drogově závislé. Daná problematika byla také začleněna do souvislosti s trestní odpovědností.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Poznávací zájezd do adventní Vídně

Dne 11. prosince 2018 jsme se sešli před sedmou ráno u autobusů (pro velký zájem jsme museli objednat dva) a vyrazili jsme. Počasí nevypadalo moc slibně a během dne se ještě zhoršilo. Byli jsme ale teple oblečeni, tak jsme nepřízeň počasí přežili (většinou) ve zdraví.

Cesta uběhla dobře, jen ve Vídni jsme museli zpomalit kvůli hustému provozu. Naše první zastávka byla u Hundertwasserova domu (Hundertwasserhaus), což je obytný dům s unikátní architekturou postavený v sedmdesátých letech 20. století. Pak nás autobusy vyložily v centru a dál jsme pokračovali pěšky. S našimi průvodci jsme prošli historické centrum Vídně a zastavili se také na vídeňské univerzitě, kde jsme viděli bustu T. G. Masaryka, který zde působil. Protože je nádvoří univerzity momentálně v rekonstrukci, busty profesorů byly ukryty za plachtou, takže my jsme tu bustu téměř doslova odhaliliJ.

Po prohlídce vídeňských historických budov a kostelů a dalších zajímavých míst jsme se přesunuli do Umělecko-historického muzea, kde jsme měli možnost strávit v podstatě neomezenou dobu návštěvou místních výstav. Někteří si ovšem chtěli užít proslavené vídeňské vánoční trhy, tak zkrátili pobyt v muzeu a vydali se do ulic, kde se v zimní plískanici a nepříjemném větru kochali adventní výzdobou a nakoupili dárky pro své blízké.

Odjezd byl s řidiči domluven na pátou. Všichni se dostavili ještě před termínem, takže jsme Vídeň opustili podle plánu. Do Brna jsme dorazili asi o půl osmé a všichni jsme se těšili do tepla našich domovů. Byl to náročný a dlouhý den, plný zážitků a nových poznatků.

Mgr. Pavla Axmanová

Exkurze do Ruční papírny a muzea papíru Velké Losiny

V pátek 30. listopadu 2018 jsme navštívili Ruční papírnu a muzeum papíru ve Velkých Losinách. Cesty se účastnily třídy KZ, 4A, 4B a 3C.

Do Velkých Losin jsme dorazili v pořádku a včas. Ještě před vstupem na prohlídku byl dostatek času na to, abychom navštívili kamenný obchod se suvenýry. Každý si tam našel něco pro své vlastní potěšení. Obchod byl plný nejrůznějšího sortimentu od kalendářů přes pohlednice a přáníčka až k mapám a dalším zajímavým produktům vyrobeným ve zdejší papírně.

Po nákupech následovala prohlídka muzea a papírny. V první části jsme se dozvěděli něco o vzniku papíru a jeho průniku do světa. Viděli jsme různé exponáty. Hlavně nás zaujal první losinský lis, který přežil několik století a stále je plně funkční. Dále jsme si mohli prohlédnout různá síta s filigrány v podobě nejen losinského erbu. Když jsme prošli touto expozicí, shlédli jsme krátké video o papírnách a následně jsme se přesunuli do samotné ruční výroby, kde vlastně papír vzniká. Měli jsme možnost seznámit se s celým procesem výroby, od čerpání papíru, snímání až po samotné hlazení. Mohli jsme se podívat i na klížící káď, do které si nejeden student hodil minci pro štěstí.

Po návštěvě muzea jsme se vydali do Olomouce, kde jsme měli možnost prohlédnout si vánoční trhy a nasát vánoční atmosféru. Mnozí z nás tuto příležitost využili k nákupu dárků pro své blízké. Mimo jiné jsme si obhlédli i pár památek, které se nacházejí na náměstí. I přes nízké teploty a nepříjemný vítr jsme se ve zdraví dostali zpět do Brna s pěknými zážitky a novými vědomostmi.

Bianka Krotká, Hana Durajová a Adéla Kropáčková, třída KZ

Exkurze do Národního technického muzea v Praze a prohlídka historického centra hlavního města

Dne 13. prosince 2018 jsme se zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze, jež byla spojená s vánoční prohlídkou našeho hlavního města.

Autobus společnosti ČSAD Tišnov spol. s r. o. byl již v 6.30 hodin ráno přistaven na místě srazu v Brně na ulici Rooseveltova. V 7.00 hodin po evidenci všech účastníků exkurze z řad žáků tříd TZ, 3B, 4A a 4B již bylo vše připraveno k odjezdu. Každý žák obdržel od milých učitelek v rámci projektu Polygram občerstvení na cestu ve formě bagety.

Cesta po dálnici D1 do Prahy proběhla i přes mrazivé počasí bez problémů. V 10.30 hodin jsme dorazili před Národní technické muzeum, kde jsme se všichni vyfotografovali a následně jsme absolvovali prohlídku všech 14 velmi zajímavých expozic.

Pro žáky naší školy byla nejvíce přínosná expozice Tiskařství. Tato expozice je situována v prostoru evokujícím starou tiskárnu. Dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství. Připomněli jsme si zde cestu polygrafie od dob Gutenberga až po digitální tisk. 

Po dvouhodinové prohlídce muzea a obědě jsme se přesunuli pěšky do historického centra hlavního města, kde jsme absolvovali prohlídku pamětihodností a vánočních trhů jak na Staroměstském, tak na Václavském náměstí. Celkové atmosféře přidalo také počasí, které nám přálo a velmi pozitivně nás naladilo.

V odpoledních hodinách jsme odjížděli z centra Prahy. Cesta zpět do Brna se vzhledem ke komplikovanější dopravní situaci protáhla. V podvečerních hodinách jsme však zdárně dorazili do cíle. Unavení, avšak plni nových zážitků.

Mgr. Barbora Látalová

Zdravé stárnutí – "Jak se žije babičce a dědečkovi"

Dne 16. 11. 2018 jsme pro žáky naší školy ve spolupráci s Klinikou interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU v Brně zajistili projektovou aktivitu s názvem „Zdravé stárnutí – Jak se žije babičce a dědečkovi“.

Hlavním cílem této aktivity je zvýšení informovanosti laické veřejnosti adolescentního věku o vlivu životního stylu na zdraví jedince, o procesu zdravého stárnutí s maximálním zachování kondice a soběstačnosti.

Žáci si vyslechli interaktivní PWP přednášku z oblasti zdravého životního stylu a úspěšného stárnutí, při níž komunikovali s přednášejícím panem Mgr. Pavlem Kellnerem prostřednictvím hlasovacího zařízení. Zhlédli animaci mozkové mrtvice a srdečního infarktu, byli poučeni o příčinách osteoporózy a funkcí vápníku v našem těle. Poté žáci podstoupili formou prožitkové výuky praktika za pomocí simulačních modelů syndromů stáří imitující poruchy zraku, sluchu, ztuhnutí kloubů, sehnutí zad, svalové ochablosti, snížené citlivosti a obratnosti rukou. Na závěr programu si žáci mohli nechat změřit tkáňovou skladbu (svaly, kosti, tuk) metodou bioimpedanční analýzy spolu s předáním protokolu zjištěných hodnot.

Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Amnesty International – Úvod do lidských práv – workshop

V průběhu měsíců října a listopadu 2018 jsme pro žáky třetích ročníků v rámci výuky SVZ připravili ve spolupráci s organizací Amnesty International workshop zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv.

Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána a měli možnost diskutovat o lidských právech u nás i ve světě.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Názory žáků naleznete zde

Konference GetUPstandUp na Kypru – zkušenosti žákyně školy

     Ve dnech 10. 10. 2018 až 13. 10. 2018 jsem se zúčastnila konference na Kypru s názvem GetUpStandUp. Konference GetUPstandUp se zúčastnili mladí lidé z různých zemí, například Německa, Polska, Řecka, Itálie.
     Konference měla zvýšit povědomí o vzpomínkách na společné dějiny a na dodržování lidských práv v různých zemích Evropy.
   První den zástupci jednotlivých států prezentovali jednu událost z dějin své země, kdy se občané postavili za svá práva. Já jsem si pro svou prezentaci vybrala pro mě nejvýznamnější událost České republiky, a to sametovou revoluci. Bylo pro mě překvapením, když se po mé prezentaci našla spousta lidí z jiných států, kteří o této události nic nevěděli. Jsem ráda, že se mi podařilo tak důležitou událost našich dějin vnést do povědomí mladých lidí z jiných evropských zemí.

Čtěte dále

Divadelní představení Saturnin

   V pondělí 5. listopadu se naše třída 4A společně se třídou 4B zúčastnila divadelního představení Saturnin. Představení se hrálo v Mahenově divadle v deset hodin dopoledne, a přestože to byla akce nepovinná, účast studentů byla poněkud hojná. Přeci jen málokdo chtěl zůstat sedět ve škole, když tu byla možnost zhlédnout tak oblíbenou a kvalitně zinscenovanou divadelní hru.

   Divadelní hra Saturnin je zpracována na základě stejnojmenného románu od českého spisovatele Zdeňka Jirotky, který vtipným způsobem popisuje moderní českou společnost 1. poloviny 20. století.

   Ačkoliv představení trvalo téměř tři hodiny, nikomu z nás to nevadilo, protože hra byla skvěle zpracovaná a herecké i pěvecké výkony byly naprosto úchvatné. Pravděpodobně vůbec největší potlesk od diváků sklidil herec samotného Saturnina pan Martin Siničák, který svým úžasným hereckým výkonem bavil celé publikum. Sečteno a podtrženo, divadelní představení sklidilo veliký úspěch jak u studentů, tak i u učitelů.

   Daniel Jindra, 4A

GAUDEAMUS 2018

Dne 23. 10. 2018 navštívili žáci 4. ročníků veletrh vzdělávání Gaudeamus. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech pomaturitního vzdělávání. Žáci navštívili stánky vystavujících škol, našli si informace o dnech otevřených dveří, vyslechli si přednášky zástupců jednotlivých vzdělávacích institucí a dozvěděli se vše potřebné o budoucím studiu. Součástí letošního veletrhu byly také prezentace zaměstnavatelů. Žáci se dozvěděli informace o situaci na trhu práce a možnostech budoucího uplatnění v praxi.

Takoví jsme my

V průběhu měsíce října 2018 jsme se s druhými ročníky v hodinách SVZ zaměřili na podporu skupinové identity formou realizace třídního skupinového projektu s názvem „Takoví jsme my“. Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci, schopnost dělat kompromisy a v neposlední řadě prohloubit znalosti o svých spolužácích.

Na základě zpětných vazeb od žáků lze soudit, že tato skupinová aktivita je zábavná, přínosná a napomáhá optimalizovat vztahy v třídním kolektivu. Většina žáků se shoduje, že díky projektu měli možnost se lépe poznat, pokusit se spolupracovat i se spolužáky, se kterými běžně nespolupracují a v neposlední řadě se pokusili vzájemně tolerovat svoje názory, aby byli schopní dokončit realizaci projektu ve stanoveném termínu.

Výsledky tvořivé činnosti žáků můžete zhlédnout na zdech některých tříd a chodeb školy budovy Kudelova 6, Brno.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Kudy? Tudy?

Ve spolupráci s Centrem prevence – Společnost Podané ruce o.p.s. v Brně jsme našim žákům prvních ročníků na začátku školního roku zajistili program zaměřený na prohloubení vztahů ve třídě. Cílem programu je zjištění vztahů v kolektivu a následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny k posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.

Program byl realizován v zážitkové zóně Centra prevence na Hapalově ulici v Brně. Na programu si žáci společně s třídní učitelkou vyzkoušeli zážitkové a týmové hry, schopnost komunikovat mezi sebou, domlouvat se na strategii a provedení úkolu.

Většina zúčastněných žáků hodnotí program jako přínosný. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Zhodnocení programu třídní učitelkou zde

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů