Kariéra

Výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitelky pro praktické vyučování

Napsal Tomáš Fabián.

Ředitelka Střední školy grafické Brno, příspěvková organizace, se sídlem Šmahova 364/110, Brno-Slatina vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zástupce ředitelky pro praktické vyučování. 

Požadavky: 

 1. plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činností učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 2. znalost školské problematiky a odpovídajících právních předpisů včetně pracovně právních vztahů a odměňování pedagogických pracovníků,
 3. organizační, řídicí a komunikační schopnosti, týmová spolupráce,
 4. dobrý zdravotní stav,
 5. uživatelská znalost práce na PC /Word, Excel, Power Point na úrovni středně pokročilý.

Ve výběrovém řízení budou zvýhodněni uchazeči, kteří mohou prokázat: 

 • výkon pracovní činnosti učitel odborného výcviku nebo učitel odborných předmětů nebo vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele SŠ pro praktické vyučování,
 • praxe ve školství minimálně 3 roky, 
 • zkušenosti s tvorbou a koordinací projektů ESF,
 • znalost zásady tvorby rozvrhu s přihlédnutím k dělení žáků do skupin,
 • znalost a praktické zkušenosti s prostředím Bakalář,
 • ochota absolvovat Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle §7 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., příp. Bc. studium oboru Školský management,
 • odborné vzdělání a odborná praxe vztahující se k odbornosti školy,
 • ochota dále se vzdělávat,
 • řidičský průkaz sk. B

 

K přihlášce přiložte: 

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. kopie dokladu o dalším vzdělávání, 
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), 
 3. strukturovaný profesní životopis, 
 4. písemnou koncepci rozvoje praktického vyučování s přihlédnutím k odbornosti školy 
 5. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením č. 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo zástupce ředitelky pro praktické vyučováni: dohodou.

Na obálku napište: "Výběrové řízení - neotvírat"

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do  30. 9. 2019 na adresu  

Střední škola grafická, příspěvková organizace
Personální oddělení
Šmahova 364/110
627 00 Brno

V Brně dne 10. 9. 2019

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů