Aktuality

Vyhlášení voleb do školské rady

Napsal Barbora Látalová.

Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

vyhlašuje

Volby členů školské rady
Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady SŠG Brno
na 23. října 2019
v době
od 9.00 hodin do 13.00 hodin v budově SŠG Brno, Kudelova 6, 602 00 Brno
a
od 9.00 hodin do 13.00 hodin v budově SŠG Brno, Šmahova 364/110, 627 00 Brno.
Na základě § 167, odst. 2 Školského zákona stanovil zřizovatel školy počet členu školské rady takto:

- třetinu členu školské rady jmenuje zřizovatel
- třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáku a zletilí žáci
- třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

v říjnu 2019 se volí:
2 zástupci za žáky
Volba proběhne tajným hlasováním. Oprávnění voliči se prokáží průkazem totožnosti.
Funkční období členu školské rady je podle § 167, odst. 6 Školského zákona tříleté.

Kandidáti na členy školské rady se mohou přihlásit písemně na přiloženém formuláři do 18. října 2019 do 13.00 hodin v kanceláři sekretariátu SŠG Brno v budově Šmahova 364/110. 

 
Kandidátní listina bude zverejněna v budově školy Šmahova 364/110 a na webových stránkách školy www.ssgbrno.cz.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů