Aktuality

Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Napsal Tomáš Fabián.

Začátek školního roku je 2. 9. 2019 v 8.00 hodin.

Pro žáky čtyřletého denního studia dle tohoto rozpisu – budova Kudelova 6:

1. ročníky:

 • 1A (Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích)
  • učebna 206, třídní učitelka Mgr. Eva Burianová
 • 1B (Reprodukční grafik pro média, Technik dokončovacího zpracování tiskovin) –       
  • učebna 207, třídní učitel PeaDr. Bohumil Smrček
 •  P1 (Polygrafie, Obalová technika) – učebna 303
  • učebna 303, třídní učitel Bc. Petr Brouček

2. až 4. ročníky:

 • 2A – učebna 114    (Mgr. Barbora Látalová)
 • 2B – učebna 203    (Mgr. Jana Macenauerová)
 • OT2 – učebna 103 (Mgr. Et Bc. Kateřina Holíková)
 • P2 – učebna 107    (PhDr. Jana Melichárková)
 • 3A – učebna 202    (Bc. Jana Hladká)
 • 3B – učebna 306    (Mgr. Pavla Axmanová)
 • 3C – učebna 302    (Kateřina Dvořáková)
 • 4A – učebna 106    (Ing. Silva Foltýnová)
 • 4B – jídelna             (Mgr. David Sedláček)
 • 4C – učebna 307    (Mgr. Et Mgr. Zuzana Freislebenová)

Pro žáky zkráceného denního studia dle tohoto rozpisu – budova Šmahova 364/110:

Gz (Reprodukční grafik) 

 • učebna 113/Šmahova, třídní učitelka Mgr. Jana Zavadilová

Tz (Tiskař na polygrafických strojích)

 • -učebna 327/Šmahova, třídní učitelka Ing. Lada Požárová

Kz (Knihař)

 •  učebna 327/Šmahova, třídní učitelka Ing. Lada Požárová

Organizace odborného výcviku školního roku 2019/2020

Odborný výcvik probíhá v budově Šmahova 364/110:

Čtyřleté denní obory:

 • 1A a 1B - každé pondělí
 • 3A a 4A - sudý týden úterý až pátek
 • 2A, 2B, 3B (TPS), 3C (TDZ), 4B (TPS), 4C (TDZ) – lichý týden úterý až pátek

Zkrácené denní studium:

 • Gz (Reprodukční grafik) – celý lichý týden + sudé pondělí
 • Tz (Tiskař na polygrafických strojích) + Kz (Knihař) – celý sudý týden + liché pondělí

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů